!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Grovsopor

Observera att föreningen inte har någon hantering av grovsopor.

 

Sopor som är för stora/grova för att få plats i den vanliga soppåsen och sådant som inte är brännbart, exempelvis gamla möbler, lastpallar, byggspill, stekpannor etc ska lämnas till återvinningscentral. Vår närmaste återvinningscentral är Kvarnkullens återvinningscentral.

Det är inte tillåtet att ställa grovsopor i miljörummet!

Föreningen brukar ordna en container för grovsopor i samband med städdagarna på hösten och våren. 

 

Elavfall

Allt med sladd och/eller batteri kategoriseras som elavfall och ska betraktas som farligt avfall då det ofta innehåller tungmetaller. Inget elavfall får läggas i soppåsen. Allt elavfall ska samlas in separat. Tänk på att elavfallet innehåller ofta värdefullt material som kan återvinnas. I soprummet finns en vagn för elavfall. Det går också bra att lämna elavfall på återvinningscentralen.

 

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är spillolja, rester av färg, lack, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel, batterier, glödlampor, lysrör, kvicksilvertermometrar med mera. Alla förpackningar som är märkta med kemikalieinspektionens orangea farosymboler ska, om det finns något innehåll kvar när de kastas, betraktas som farligt avfall. Farligt avfall ska lämnas till återvinningscentralen, inte ställas i vårt miljörum.

Läs mer på Solna stads hemsida.