!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler, antogs av styrelsen 2015-11-23

In English - Code of Conduct.

 

Att bo i bostadsrätt innebär att vi har stor möjlighet att påverka vår boendemiljö. För att alla som bor här ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra och att alla bidrar till att hålla god ordning. 

Det är viktigt att alla följer reglerna. Vi ber dig därför att ägna dem en stunds eftertanke. Ordningsreglerna gäller, förutom hushållets samtliga medlemmar, också gäster och andrahandshyresgäster. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

Gemensamma ytor 

Ta väl hand om och vårda föreningens egendom och gemensamma ytor. Hjälp till att hålla rent och undvik t ex att gå och cykla över planteringar. 

Se till att dörrar går i lås och tänk på att inte lämna ut portkoder till obehöriga.

Av brandsäkerhetsskäl och för att underlätta städning ska trapphus och entréer hållas tomma. Det innebär t ex att det inte är tillåtet med mattor utanför den egna dörren.

Störande ljud

Det är inte tillåtet att borra, spika i väggarna eller utföra andra störande sysslor kl. 20.00-07.00 på vardagar och 20.00-09.00 på helger. 

Musik och TV ska alltid hållas på en ljudnivå som inte stör dina grannar. Visa särskild hänsyn kl. 22.00-07.00. Sätt gärna en lapp i entrén om du ska ha fest. 

Sophantering 

Hushållssopor ska paketeras i väl försluten plastpåse innan de slängs i sopkasunerna.

Inga sopor får ställas ut i trapphusen i väntan på att slängas.

I miljörummet får vi bara lämna de sorters sopor som framgår av anslagen vid varje kärl.

Den som har grovsopor (exempelvis vitvaror, möbler eller skrymmande sopor som inte ryms i kärlen) ordnar själv transport till en återvinningscentral, eller slänger det i containern som föreningen ordnar i samband med städdagarna på hösten och våren.

Ställ aldrig sopor på golvet eller utanför behållarna då detta drar till sig skadedjur. Sophämtarna tömmer inte det som ligger utanför kärlen. Föreningen, dvs du och jag, får betala extra för bortforsling/tömning av detta skräp. 

Kom ihåg att stänga dörren till miljörummet ordentligt.

Balkong 

Visa hänsyn till grannar som störs av grillning, röklukt eller ljudnivå. Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av!

Balkonglådor som hängs på balkongräcket ska hängas på insidan av balkongen.

All ombyggnad eller inglasning av balkonger ska anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Styrelsens medgivande krävs. 

Utomhusantenn eller parabol får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Vid godkännande måste hela parabolen placeras inom balkongens yta.

Borrning i fasad eller balkonggolv eller -tak får inte ske pga risk för fuktinsläpp. 

Grillning 

Elektrisk grill samt gasolgrill är tillåten på balkonger och uteplatser. Grill med kol är inte tillåten.

Rökning 

Tänk på att tobaksrök kan leta sig in i grannarnas lägenheter, så visa hänsyn. 

Rökning är inte tillåtet i trapphusen, i hissar, inne i och omedelbart utanför entréer eller i källare. 

Källare

Källardörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.

Källargångarna ska hållas fria från ägodelar och skräp.

Cykelförråd

De gemensamma cykelförråden är endast avsedda för cyklar som används av de boende. 

Barnvagnsförråd 

Barnvagnsförråden är avsedda för förvaring av barnvagnar, inga cyklar ska förvaras här. 

Husdjur 

Håll dina husdjur under uppsikt så att ingen störs av dem. De får inte föra oljud eller vara till obehag för dina grannar. 

Husdjuren får inte använda sandlådor eller föreningens grönytor som toalett. 

Hundar ska vara kopplade inom bostadsområdet.

Uthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens medgivande.

Skador och fel 

Om det i lägenheten eller i fastigheten uppstår en skada av akut art som genast måste åtgärdas, kontakta WIAB. Anmälan ska även göras vid vattenläckage eller avlopp som täppts till. Observera att du är betalningsskyldig för fel som du själv har orsakat.

Garage och parkering

Parkering ska alltid ske på markerade platser.

Garage- och parkeringsplatser får endast nyttjas av de som hyr platserna.

Garage- och parkeringsplats får endast användas för uppställning av bil/MC, inte till annan förvaring. 

Uppställning av husvagnar, släpkärror, avställda fordon, fordon med körförbud, båtar, etc är inte tillåtet.

Ingen parkering får ske på eventuella lediga platser.