!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Styrelsen

Styrelsen har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi, skötsel av fastighet och andra gemensamma frågor sköts på bästa möjliga sätt.

Styrelsen väljs varje år av medlemmarna på föreningens stämma. Nuvarande styrelsemedlemmar är:

 

Johan Brolin Bark (ledamot)

Aleksandar Milovanovic (ledamot)

Juuso-Pietari Sillanpää (ledamot)

Malin Lindahl (ledamot) (ordförande)

Åke Bollö (suppleant)

Miguel Lopez (suppleant)

Fredrik Werleigh (suppleant)

 

Kontakta styrelsen

E-post: info@riddarsporren1.se
Postfack: Brf Riddarsporren i trapphus 5 (Fridensborgsvägen 18)

 

Intresserad av styrelsearbete?

Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontaka valberedningen.

Styrelsearbete ger en mycket bra insyn i den förening som du har satsat en del av din privata förmögenhet i och är även stimulerande för dig som privatperson.

 

Valberedning

En valberedning är en arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen vars mål är att förbereda val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa inför årsstämman.

Valberedningen väljs varje år av medlemmarna på föreningens stämma.

Kontakta valberedningen via e-post: valberedningen@riddarsporren1.se