!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. För varje enskild lägenhet har respektive innehavare ett långtgående ansvar. 

Föreningen har som komplement till fastighetsförsäkringen också tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende tom 2019-01-31. Försäkringen innebär att du som har en individuell bostadsrättsförsäkring som komplement till din hemförsäkring kan säga upp den tilläggsförsäkringen. Om du vill behålla din egen bostadsrättsförsäkring så kan du göra det. 

 

Vilka försäkringar behöver man och vad kostar de?

Försäkringsbolagen erbjuder olika villkor och priserna (premierna) varierar kraftigt. Det lönar sig därför att höra med flera olika bolag för att få veta var du får mest valuta för pengarna. För en vanlig hemförsäkring kan det skilja bortåt 1 000 kr per år. 

 

Rätt försäkringsbelopp

När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det skall motsvara det sammanlagda värdet av alla dina tillhörigheter och blir den högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid exempelvis en brand. Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp. Är det för högt, betalar du en för hög premie i onödan. Är det för lågt , riskerar du att bli underförsäkrad och inte få ut den ersättning du annars skulle vara berättigad till.

 

Gör en förteckning

För att bestämma försäkringsbeloppet kan det vara en god idé att gå från rum till rum och anteckna alla föremål. Skriv upp fabrikat, inköpsår, tillverkningsnummer och inköpspris. Spara kvitton och garantisedlar. Gör en extra noggrann beskrivning av särskilt värdefulla föremål, notera stämplar, signaturer, mått etc. Fotografera dem gärna också. Glöm inte att anteckna allt du förvarar på vinden, i källaren, i garage eller uthus.