!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Radonmätning

Radonmätning har utförts i utvalda lägenheter.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Hus byggda av blå lättbetong innehåller förhöjda halter av uran.

Mäta radon

Att mäta radonhalten i inomhusluft är mycket enkelt. Den vanligaste metoden för mätning av radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor.

Radonmätningar ska utföras under minst två månader under eldningssäsongen, dvs. mellan den 1 oktober och den 30 april, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Den så kallade långtidsmätningen krävs för att kunna bedöma att en bostad ligger under riktvärdet på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Totalt ska minst 20 procent av lägenheterna som inte har markkontakt kontrollmätas.


Vid frågor kontakta: info@riddarsporren1.se
För mer info: http://www.solna.se/sv/boende-miljo/inomhusmiljo/radon/

Dokument

Bekräftelse på godkända radonhalter Brf Riddarsporren 1 20180212.pdf 2018-02-18