!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Hushållssopor/miljörum

Hushållssopor

Föreningen har tre behållare för hushållssopor.

En finns utanför Fridensborgsvägen 36 och två utanför Fridensborgsvägen 26.

Om en behållare är full så prova i någon av de andra. Pressar man ned soppåsen i en full behållare riskerar man att förstöra den.

Hushållsopor töms en gång per vecka.

Lägg de avrunna soporna i en plastpåse och knyt ihop den. Kasta inte lösa eller skrymmande föremål eftersom det kan orsaka stopp i behållaren.

 

Återvinning

I miljörummet bredvid Fridensborgsvägen 18 kan du lämna följande:

  • Batterier
  • Glas
  • Hushållsel/småel
  • Matavfall
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Tidningar

Intervall för tömning av återvinningskärl

Tidningar - varje vecka

Pappersförpackningar - varje vecka

Matavfall - varje vecka

Glas - var 14:e dag jämna veckor

Plast/metall - 1 gång/månad jämna veckor

Elektronik/batterier - 1 gång/månad

 

Grovsopor

Grovsopor får inte ställas i miljörummet, utan ska lämnas till återvinningscentral. Se separat rubrik Grovsopor.