!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Felanmälan

Akuta fel

Kontakta WIAB Wahlings larmcentral på telefon 08-80 16 28 och meddela att larmet ska vidarebefordras till Wahlings.

Detta gäller vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador, t ex:

  • vattenläckor
  • totalstopp i alla avlopp
  • större elfel (kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare)

och vid andra brådskande fall, t ex om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS! Jourutryckning för icke akuta fel debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t ex stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Fel i lägenheten

Fel gällande värme och ventilation ansvarar föreningen för och ska också rapporteras till info@riddarsporren1.se.

Övriga fel ansvarar varje medlem själv för att åtgärda.

Fel i fastigheten

Huvuddelen av de fel som uppkommer i de allmänna utrymmena försöker vi klara av inom föreningen. Rapportera till info@riddarsporren1.se.

Icke brådskande ärenden kan WIAB:s servicetekniker åtgärda vid ordinarie veckotillsyn. WIAB Wahlings nås på telefon 08-80 20 40 måndag till fredag under kontorstid.

Hissfel

Kontakta Kone på telefon 0771-50 00 00. Larmnumret till Kone finns skyltat i varje hiss. 

Om dörrarna inte stängs kan det bero på att grus har fastnat i spåren för hissdörrarna. Prova gärna att sopa rent där först eftersom utryckningen annars debiteras föreningen.

Vitvaror 

Kontakta vitvaruleverantören direkt, BSH Hushållsapparater på telefon 08-734 13 10. Tänk på att detta kan medföra kostnader som du själv får stå för eftersom garantitiden har gått ut.

TV, telefon och internet

Kontakta Telias kundtjänst på telefon 90 200.