!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Riddarsporren 1

Ombyggnad

Om du vill bygga om din lägenhet måste du ha styrelsens skriftliga godkännande. Ändringsarbeten eller reparationer i lägenhet ska ske på ett fackmannamässigt sätt. Fasta eller bärande väggar (betongväggar), avlopp och element får inte röras, eftersom de tillhör fastigheten. Om arbetet blir störande ska du meddela grannarna! Byggsopor måste lämnas på soptippen och inte i miljörummet.

Flera medlemmar har valt att glasa in sina balkonger. Om även du vill göra det har vi samlat den information du behöver för att komma igång här